222/BŁiI/17/EJ

Termin składania ofert: 19.10.2017 godz. 09:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby serwisowania i modernizacji sieci OST112, w ramach zadania pn. Zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.10.2017 pod numerem 597897-N-2017

Powrót na górę strony