Termin składania ofert: 23.03.2018 godz. 11:30

CPV: 22462000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.03.2018 r. pod numerem 530816-N-2018

Powrót na górę strony
Polska Policja