7/BŁiI/19/ESz/PMP

Termin składania ofert: 04.02.2019 godz. 12:00

CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30230000-0, 30213100-6, 30237100-0, 30230000-0, 48732000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 015-030564 w dniu 22.01.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/2920/details
Powrót na górę strony