Termin składania ofert: 21.02.2019 r. godz. 12:50

CPV: 98341000-5, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Wykonanie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 031-070501 w dniu 13.02.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3313/details 

Powrót na górę strony
Polska Policja