23/Ckt/19/TJ/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

23/Ckt/19/TJ/PMP

Termin składania ofert: 05.03.2019 godz. 10:00

CPV: 39000000-2 , 39110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz innych mebli tapicerowanych w ramach dwóch części

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.02.2019 r. pod numerem 515098-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja