15/BF/19/EZ/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 27.02.2019 godz. 11:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej, konferencyjnej dla uczestników "Międzynarodowego seminarium (warsztatów) podsumowujących ćwiczenia" realizowanego w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" (projekt nr PL/2018/PR/0013 w ramach FBW)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 038-086628 w dniu 22.02.2019 r.
 
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3594/details
Powrót na górę strony
Polska Policja