38/BŁiI/19/ESz - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.04.2019 godz. 10:00

CPV: 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.03.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 060-138297 w dniu 26.03.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4315/details

Powrót na górę strony
Polska Policja