Termin składania ofert: 08.07.2019 godz. 9:50

CPV: 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w węzłach OSTD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.05.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 092-221532 w dniu 14.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/5440/details

Powrót na górę strony
Polska Policja