Termin składania ofert: 31.05.2019 godz. 12:00

CPV: 39130000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.05.2019 r. pod numerem 549445-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja