295/BF/19/MR - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.11.2019 godz. 11:50

CPV: 55300000-3, 55120000-7.

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 2-6 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 223-548130 w dniu 19.11.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9814/details

Polska Policja