302/Cir/19/AK

Termin składania ofert: 20.02.2020 godz. 10:00

CPV: 50711000-2, 50532000-3

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej, w tym systemów zasilania gwarantowanego oraz systemu BMS obiektu Komendy Głównej Policji położonego przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.01.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 012-024152 w dniu 17.01.2020 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/11103/details

Powrót na górę strony