14/BŁiI/20/EZ

Termin składania ofert: informacja na Platformie zakupowej

CPV: 30232110-8, 38520000-6

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.02.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 038-089506 w dniu 24.02.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/12045/details

Powrót na górę strony