Postępowania o zamówienia

253/Cut/19/RG/PMP

Termin składania ofert: 31.10.2019 godz. 09:30

CPV: 34923000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15.10.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 201-488040 w dniu 17.10.2019 r.

 

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8934/details

Powrót na górę strony
Polska Policja