103/Ckt/13/EJ

Termin składania ofert: 14.06.2013 godz. 09:30

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

zakup artykułów promocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.06.2013 pod poz.213030-2013

Powrót na górę strony