Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 24.01.2019 godz. 09:30

CPV: 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.01.2020 r. pod numerem 501018-N-2020

Powrót na górę strony
Polska Policja