Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
221/BŁiI/14/RK powyżej 134.000 euro 50323000-5, 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla policyjnego systemu wideokonferencji 18.12.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
232/BŁiI/14/MT powyżej 134.000 euro 72611000-6, 48517000-5, 72260000-5 Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP) 16.12.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
229/Cir/14/ŁW poniżej 5.186.000 euro 45216110-8, 45262660-5, 45432100-5, 45442100-8 Demontaż azbestu w rozdzielniach elektrycznych budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 24.11.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
235/BŁiI/14/MR poniżej 134.000 euro 72261000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 16 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urzadzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 24.11.2014 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/14/KK powyżej 134.000 euro 48000000-8 Dostawa licencji dla oprogramowania biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych KGP. 15.12.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
228/BŁiI/14/MT powyżej 134.000 euro 30214000-2, 30231310-3, 30213100-6, 30234100-9, 38652100-1, 4800000-8 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla zespołu SWOP w KGP 10.12.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
230/BŁiI/14/DG powyżej 134.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Rozbudowa węzła sieci OST 112 w Radomiu na potrzeby SI PR i SWD PRM 15.12.2014 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
226/BF/14/TG powyżej 134.000 euro 80560000-7 Zadanie nr 1: Szkolenie z zakresu zaawansowanych czynności ratujących życie, zadanie nr 2: Szkolenie z zakresu stanów zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych 13.11.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
234/Ckt/14/AL poniżej 134.000 euro 35811200-4 Dostawa prototypowych mundurów ćwiczebnych do testowania 07.11.2014 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
215/BF/14/TG poniżej 134.000 euro 22462000-6 Dostawa przedmiotów sygnowanych emblematem Komendy Głównej Policji (wizytowniki, pendrivy, deski, breloki szklane, materiały piśmiennicze) 6.11.2014 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony