Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
85/Cut/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 32333100-7, 32342450-1 Zakup 12 sztuk przenośnych magnetowidów HD i 15 sztuk przenośnych rejestratorów dźwięku 24.08.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
88/Czo/09/PC/FZ poniżej 133.000 euro 79710000-4 Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu "Gwardia" 14.08.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 66516200-2 Ubezpieczenie 16 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi 13.08.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
89/Cut/09/JC/FZ poniżej 133.000 euro 34731700-7, 34731500-5 Dostawa agregatów i części zamiennych do śmigłowców typu PZL-Kania i Bell-206 13.08.2009 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
83/Cut/09/AO/FZ powyżej 133.000 euro 33696500-0, 33141000-0 Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 11.09.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
81/Cut/09/AS/FA poniżej 133.000 euro 31500000-1, 31521330-6, 34223000-6 Dostawa 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08, Działanie 1" 27.07.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
76/BŁiI/09/PC/FZ poniżej 133.000 euro 50330000-7 Zakup serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego produkcji firmy Telzas 22.07.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
71/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 24952000-2, 24000000-4 Zakup materiałów techniki kryminalistycznej dla Laboratoriów Kryminalistycznych KWP, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w ramach zamówienia scentralizowanego 16.07.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/09/MT poniżej 133.000 euro 50330000-7 Serwis pogwarancyjny 17 central Hicom firmy Siemens 15.07.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/09/MSz/FZ powyżej 133.000 euro 35811200-4 Dostawa 1000 szt. kurtek gabardynowych męskich 10.08.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony