Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
199/Cut/13/EZ poniżej 130.000 euro 44481000-5 Zakup 9 szt. podestów/platform inspekcyjnych do obsługi technicznej śmigłowców 18.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
213/Cir/13/ŁW poniżej 130.000 euro 75251110-4 Świadczenie usługi serwisowej systemów przeciwpożarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Głównej Policji 16.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
165/GAB/13/KK powyżej 130.000 euro 80510000 Szkolenie teoretyczne i praktyczne dla 6 pilotów i 10 mechaników/inżynierów w zakresie śmigłowca Bell-412HP 12.11.2013 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
211/BŁiI/13/MT poniżej 130.000 euro 30200000-1, 30231300-0, 32520000-4 Dostawa stanowisk komputerowych do Cyfrowej Platformy Wizyjnej 14.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
209/BŁiI/13/MK poniżej 130.000 euro 72268000-1 Zakup subskrypcji Oracle VM Support-Oracle VM Premier Limited dla serwerów x64 z nie więcej niż 2 CPU 11.10.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
208/Ctr/13/KK poniżej 130.000 euro 33124100-6, 43800000-1 Dostawa wraz z posadowieniem: linii diagnostycznej dla pojazdów o dmc. do 3,5 tony oraz dwóch podnośników dwukolumnowych na wyposażenie stacji obsługi Sekcji Technicznej Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie przy ul.Iwickiej 14 14.10.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
207/Ctr/13/KK poniżej 130.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy oryginalnych części zamiennych dla pojazdów KGP 14.10.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
193/Ctr/13/EZ powyżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych-10 szt. 12.11.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
192/Cir/13/EJ poniżej 5.000.000 euro 45216110-8, 45216111-5, 45310000-3, 45311100-1, 45312100-8, 45311200-2, 45314200-3, 45312200-9, 45314300-4, 45317300-5, 45315600-4, 45343100-4 KGP Warszawa ul. Taborowa 33/B, remont pomieszczeń na potrzeby laboratorium realizowanego w ramach programu Hercule II 18.10.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
187/BŁiI/13/MSz powyżej 130.000 euro 72268000, 72267000 Zakup licencji dla oprogramowania standardowego wykorzystywanego w centralnych systemach informatycznych 07.11.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
190/Cut/13/ŁW poniżej 130.000 euro 35000000-4 Dostawa pirotechnicznego manipulatora teleskopowego w liczbe 5 kpl. 11.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
194/Ctr/13/EZ poniżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa samochodów nieoznakowanych (kombi)-2 szt. 15.10.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
197/Ckt/13/MT poniżej 130.000 euro 39294100-0 Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji realizowanej w ramach projektu „Preparation of a Child Alert System in Poland” 08.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
196/Ckt/13/MT poniżej 130.000 euro 39294100-0 Zakup artykułów promocyjnych w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” 04.10.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
177/BŁiI/13/MSz poniżej 130.000 euro 72261000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 16 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 08.10.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/13/MT poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup 5 biletów lotniczych na trasie Warszawa - Nikozja (Cypr) - Warszawa 07.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
186/Cut/13/TG powyżej 130.000 euro 38632000-4 Zakup monokularu noktowizyjnego w ilości 50 szt. 07.11.2013 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
201/BŁiI/13/MK poniżej 130.000 euro 31400000-0 Dostawa akumulatorów do radiotelefonów noszonych na potrzeby zabezpieczenia Szczytu Klimatycznego 07.10.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
195/GAB/13/KK poniżej 130.000 euro 75930000-8 Usługa hotelarska, gastronomiczna i szkoleniowa dla 35 osób, oraz 25 uczestników narady szkoleniowej organizowanej na potrzeby realizacji projektu „Preparation of a Child Alert System In Poland” w ramach programu Daphne III 30.09.2013 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
181/Cut/13/ŁW poniżej 130.000 euro 18444110-7 Zakup hełmów odłamkowo i kuloodpornych typu "MICH" TC 3002 lub równoważnych 07.10.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
183/BŁiI/13/ŁW powyżej 130.000 euro 30237230-0 zakup i dostawa 70 szt. pamięci operacyjnych typu FRU46C7426 do serwerów MCS 7825-I4 na potrzeby telekomunikacyjne jednostek organizacyjnych Policji 31.10.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
188/Cut/13/KK poniżej 130.000 euro 09131107-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET-A1 w ilości do 110 m3-sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 16.12.2013r. 30.09.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/13/EJ poniżej 130.000 euro 30213100-6, 30231300-0, 48000000-8, 30237000-9 dostawa stacji dostępowych na potrzeby modernizacji Krajowego Systemu Informatycznego 20.09.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
128/GAB/13/MSz powyżej 130.000 euro 85121000-3 Realizacja w latach 2014 - 2015 usług medycznych z zakresu medycyny pracy. 17.10.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/13/TG powyżej 130.000 euro 30237000-9, 30125110-5 Dostawa asortymentu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP 28.10.2013 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
174/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 45233140-2 Wykonanie remontu podjazdów do budynku administracyjnego przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 23.09.2013 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
180/Ctr/13/MK poniżej 130.000 euro 34521300-8 Dostawa 5 sztuk łodzi motorowych kat. R-3 z silnikami o mocy min. 37kW(50KM), przeznaczonych do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego-zakup finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18.09.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cir/13/UM poniżej 5.000.000 euro 34928200-0 Remont ogrodzenia budynku polegający na naprawie cokołów i fundamentów, czyszczenia i malowania przęseł wraz z wymianą bramy przy ul. Puławskiej w obiekcie KGP 23.09.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/13/MK poniżej 130.000 euro 32521000-1, 31352000-8, 30236000-2, 32520000-2 Zakup materiałów łączności 19.09.2013 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
127/GAB/13/MSz poniżej 130.000 euro 85121000-3 Realizacja w latach 2014-2015 usług medycznych - komisyjnych badań lekarskich 16.09.2013 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony