Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
184/Ckt/15/KK poniżej 134.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i biurowych w ramach realizacji projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" 2.09.2015 godz.12:00 pełna treść ogłoszenia
169/BF/15/TG powyżej 134.000 euro 80510000-2 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych 11.09.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
166/BF/15/KK powyżej 134.000 euro 80510000-2 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych 31.08.2015 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
183/BF/15/EZ powyżej 134.000 euro 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych i hotelarskich dla trenerów oraz grupy uczestników szkolenia w zakresie ITT Siena i EIS w ramach projektu "Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC (umowa grantowa HOME/2011/ISEC/AG/400002553) 28.08.2015 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
177/Cut/15/ŁW powyżej 134.000 euro 35330000 Zakup amunicji 5,56x45 mm 29.09.2015 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
176/Ctr/15/MG powyżej 134.000 euro 34110000-1 Zakup 3 sztuk pojazdów typu Pick-up w wersji nieoznakowanej 29.09.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
173/BF/15/KK powyżej 134.000 euro 55120000-7 Wykonanie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla grupy uczestników konferencji w ramach projektu "Bezpieczna sieć Europolu dla polskiej Policji" realizowanego w ramach programu ISEC (umowa grantowa HOME/2011/ISEC/AG/400002553) 1.09.2015 godz.13:00 pełna treść ogłoszenia
152/Ctr/15/DG powyżej 134.000 euro 34110000-3 Dostawa policyjnego samochodu osobowego typu VAN do przewozu 7 osób 24.09.2015 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/15/KK poniżej 134.000 euro Zakup usługi dostarczenia aktualizacji dla oprogramowania Tacho Speed oraz TachoSpeed SAT oraz świadczenia asysty technicznej w okresie 24 miesięcy pełna treść ogłoszenia
269/BF/15/ŁW powyżej 134.000 euro 55120000-7 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich, oraz konferencyjnych dla uczestników konferencji międzynarodowej organizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Komendę Główną Policji w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2016 r. w ramach Projektu pn. "Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości - międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Programu Operacyjnego PL15 18.12.2015 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony