Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
126/Cut/10/EJ powyżej 125.000 euro 35000000-4 Zakup kombinezonów antyodłamkowych 15.09.2010 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/10/KD poniżej 125.000 euro 64200000-8 Zakup usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej na okres 36 miesięcy 02.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
115/BŁiI/10/PZ powyżej 125.000 euro 48700000-5 Wykonanie oprogramowania przeznaczonego do szybkiej weryfikacji tożsamości na podstawie odcisków linii papilarnych współdziałającego z systemem AFIS MetaMorpho 4.0 02.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
122/Ctr/10/EMi powyżej 125.000 euro 34110000-1 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego terenowego w wersji nieoznakowanej 09.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
120/BŁiI/10/AL powyżej 125.000 euro Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, oprogramowania i usług do budowy systemu radiołączności cyfrowo - analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji pełna treść ogłoszenia
113/Cut/10/EJ powyżej 125.000 euro 35330000-6 zakup amunicji strzeleckiej dla jednostek Policji 15.09.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/Ckt/10/BB powyżej 125.000 euro 18800000-7 Dostawa trzewików służbowych 10.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
109/BŁiI/10/PZ poniżej 125.000 euro 30191400-8 Dostawa urządzenia do fizycznego niszczenia dysków twardych i innych nośników magnetycznych 9.08.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
101/Cir/10/JC poniżej 4.845.000 euro 45310000-3 Dostawa i montaż przewodów grzejnych samoregulujących w rynnach i rurach spustowych oraz wymiana gniazd wtyczkowych wraz ze sprawdzeniem ochrony przeciwpożarowej w obiektach Komendy Głównej Policji 11.08.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
103/BŁiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 32000000 Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska operatorskiego DGT MCS-SWD wraz z systemem telefonii bezprzewodowej DECT oraz dostawa, montaż i uruchmonienie stanowiska monitoringu wizyjnego wraz z podłączeniem do analogowego systemu monitoringu miasta st. Warszawy 31.08.2010 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ctr/10/BB powyżej 125.000 euro 34114210-4 Dostawa 4 pojazdów w specjalizowanej wersji "Duża więźniarka" - do przewozu 18 osób konwojowanych oraz 5 policjantów wraz z wyposażeniem służbowym, z ubezpieczeniem autocasco na okres 12 miesięcy w ramach projektu NMF "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji 7.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
100/Cir/10/PZ poniżej 4.845.000 euro 45430000-0, 45420000-7, 45421146-9, 45330000-9,45400000-1, 45440000-3, 45453000-7, 71321000-4, 45310000-3 Remont II i III piętra budynku A wraz z wykonaniem projektu wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej na obiekcie Bielany 4.08.2010 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
108/BŁiI/10/EJ powyżej 125.000 euro 30213300-8, 30213100-6, 32324600-6 Zakup sprzętu informatycznego i audiowizualnego celem realizacji zadania pn. "Centrum Obsługi Prezydencji (Puławska) - sprzęt teleinformatyczny i audiowizualny" 30.08.2010 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
107/BŁiI/10/AL powyżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego dla systemów Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) oraz Policyjnego systemu Informacyjnego (PSI) 06.09.2010 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
85/BŁiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 30237000-9 Dostawa macierzy dyskowej wraz z akcesoriami, instalacją, konfiguracją i szkoleniem 7.09.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
105/Ctr/10/EMi powyżej 125.000 euro 34114200-1 Dostawa 4 szt. samochodów furgon w specjalnej policyjnej wersji "ETDiE" 30.08.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
102/Ckt/10/EJ powyżej 125.000 euro 18223200 Dostawa 7500 szt. kurtek ćwiczebnych z podpinką i kamizelką 02.09.2010 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
88/Cut/10/JM powyżej 125.000 euro 32333400-0, 32322100-0, 32341000-5, 32332100-0, 32342412-3, 31172000-2, 32552300-0 Dostawa urządzeń peryferyjnych do modułów analizujących sygnały dźwiękowe w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 12.08.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/10/MK powyżej 125.000 euro 30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i innych jednostek Policji 13.09.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
213/Cut/10/EMi poniżej 125.000 euro 18444110-7 Dostawa hełmów lotniczych 15.11.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/Cut/10/EMi poniżej 125.000 euro 34730000-3 Naprawa systemu obserwacji lotniczej typu FLIR Ultra 4000 15.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
215/Cut/10/EJ poniżej 125.000 euro 35200000-6 zakup 806 szt. policyjnych tarcz ochronnych 16.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
222/BŁiI/10/PZ powyżej 125.000 euro 72268000-1 Aktualizacja w systemie BTUU licencji Oracle Identity and Access Management Suite v. 10 do wersji Oracle Identity and Access Management Suite Plus v. 11 wraz z rozszerzeniem ilości licencji z posiadanych 60 000 użytkowników do 112 000 użytkowników 8.12.2010 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
162/BŁiI/10/TP powyżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi świadczenia asysty technicznej oprogramowania systemów Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkownika (BTUU) oraz Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI) pełna treść ogłoszenia
192/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 72268000-1, 51611100-9, 72253200-5 Dostawa oprogramowania antywirusowego zapewniającego ochronę antywirusową dla 20 tys. użytkowników sieci Intranet w KWP/KSP/KGP oraz Szkołach Policji na terenie całego kraju wraz z licencjami oraz 3 letni serwis Systemu antywirusowego 08.11.2010 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
190/KK/10/AL poniżej 125.000 euro 85121000-3 Realizacja usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich 10.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 32236000-6, 72253200-5, 72268000-1 Dostawa sprzętu i oprogramowania do rozbudowy systemu łączności radiowej DMR dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 05.11.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
201/Cut/10/PZ poniżej 125.000 euro 34923000-3 Dostawa 20 zestawów stacjonarno-przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób środków działających podobnie do alkoholu 05.11.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 50330000-7 Zakup serwisu pogwarancyjnego 17 central Hicom firmy Siemens 02.12.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/BŁiI/10/MSz powyżej 125.000 euro 48210000-3, 48510000-6, 80510000-2 Dostawa licencji dla oprogramowania Secure do routerów Cisco serii 2900, licencji dla telefonów IP wraz z szkoleniem 02.12.2010 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony