Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
234/BŁiI/16/UM poniżej 135.000 euro 72200000-7 Zakup usługi wsparcia programistycznego 02.11.2016 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72611000-6; 72261000-2; 48517000-5 Zakup kontynuacji wsparcia (maintenace) dla oprogramowania do sprzętu zakupionego do analizy danych w ramach projektu PL0487 (NMF) na potrzeby CLKP i LK w 6 KWP (zadanie nr 1) oraz zakup aktualizacji dla oprogramowania do sprzętu zakupionego do analizy danych w ramach projektu PL0487 (NMF) na potrzeby CLKP i LK w 6 KWP (zadanie nr 2) 14.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
218/Cut/16/EZ poniżej 135.000 euro 18925200-1 Zakup kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do pistoletu samopowtarzalnego kal.9x19 mm P-99 13.10.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
229/Ctr/16/UM powyżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa 5 pojazdów nieoznakowanych 12.10.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
228/Ctr/16/RŁ poniżej 135.000 euro 25111100-3 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów służbowych KGP i CBŚP 14.10.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
230/Cut/16/AK powyżej 135.000 euro 35813000-6 Zakup hełmów odłamko - i kuloodpornych typu ACH lub MICH w wersji "high cut" z adapterem do montażu noktowizji w ilości 500 sztuk 17.10.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
219/Cut/16/JSz powyżej 135.000 euro 38546000-4 Dostawa zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych 03.11.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
203/BF/16/TJ poniżej 135.000 euro 22459000-2 Zakup biletów lotniczych dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu KGP „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Programu Operacyjnego PL15 – „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracją grup przestępczych” 4.10.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
189/BŁiI/16/KK poniżej 135.000 euro 32420000-1 Zakup przełączników szkieletowych LAN 06.10.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
220/Ctr/16/TJ poniżej 135.000 euro 34114000-9 Dostawa 1 pojazdu typu van do przewozu psów 6.10.2016 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony