2016 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
18/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu sprzętu dla centralnych systemów: KSIP, KCIK, CSD, ERCDŚ, CBŚP i BSW, SIO, SYNAPS, FP, SEWN, SWOP, GAZELA, SWLP, Sieć Teleinformatyczna CBŚP, CHILD ALERT, ZSODE 16.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
24/Ctr/16/MT powyżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa 5 szt. samochodów osobowych nieznakowanych RD-Video 17.03.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/Cut/16/EZ/ŚDM/NATO poniżej 135.000 euro 35200000-6 Zakup policyjnych tarcz ochronnych 17.02.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
23/Cut/16/MG poniżej 135.000 euro 18444000-3 Zakup 1 160 kpl.kasków zabezpieczających 18.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
11/BŁiI/16/ŁW poniżej 135.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy 22.02.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 72250000-2 Zakup serwisu pogwarancyjnego oraz dokonywania modyfikacji aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 22.03.2016 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
19/Cut/16/KK/ŚDM powyżej 135.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzenia RTG do prześwietlania niebezpiecznych ładunków dla celów rozpoznania pirotechnicznego 23.02.2016 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
13/Cut/16/TG powyżej 135.000 euro 35331000-3 Zakup amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 15.03.2016 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
16/Cut/16/DG/ŚDM powyżej 135.000 euro 39230000-3 Dostawa przenośnego systemu zagłuszania o zastosowaniu policyjno-wojskowym dla minerów-pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych w ilości 3 kpl. 16.02.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
7/Cut/16/DG/ŚDM powyżej 135.000 euro 38546000-4 Dostawa zrobotyzowanego urządzenia do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych 15.02.2016 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Polska Policja